Foto 2008-2013

I undermapperne findes billeder af koret 
  fra årene 2008-2013